Logo dizajn

Logotip je grafički znak kompanije ili institucije. Izveden je u jedinstvenom grafičkom stilu i predstavlja mešavinu grafičkih elemenata (likovnih i tipografskih celina) ili je eksplikacija specifičnog grafičkog rešenja. Logotip treba da bude izveden jednostavno i da se jasno i trenutno prepoznaje kao aplikacija kako u boji tako i u crno beloj štampi.
Grafički složeni logotipi danas nisu u modi i teško se pamte.

BREND i logotip KOMPANIJE

Šta imaju zajedničko ova dva pojma? Šta ih povezuje i kako ne mogu jedan bez drugog? Logotip je ništa drugo do vizuelni identitet kompanije, organizacije ili institucije. On predstavlja kompaniju ili određeni brend koji ta kompanija proizvodi ali takođe i objašnjava i delatnost kojom se ona bavi. Logo čini da se jedna kompanija izdvaja od konkurencije na tržištu.

Jednostavnost oblika i forme, izbor boja i moderna tipografija i likovno rešenje – odlike su dobrog logo dizajna.