Dizajn plakata, postera

Dizajn plakata ima za cilj da privuče pažnju prolaznika i odmah prenese planiranu poruku. On je oduvek kroz istoriju bio alat u kulturnoj industriji i komunikaciji, kao i u komercijalnoj sferi postojanja. Plakat nam govori o različitim sferama društva i društvenih odnosa, može biti svuda i na svakom koraku. Kako svet postaje pretrpan svetlima, znakovima, bilbordima i lecima, postaje sve teže kreirati dinamičke postere koji će se izdvojiti u vizuelnoj gužvi i uspostaviti vezu sa posmatračima. Zbog toga su za snažan vizuelni koncept, za koji je potrebno malo ili nimalo teksta, najvažnije komunikacija i jasna hijerarhija.

Grafički dizajn plakata – postera

Pri dizajniranju plakata, uzima se u obzir gde će on biti postavljen. Da li će se nalaziti na zgradi, biti dobro osvetljen, među brojnim drugim posterima na prometnom mestu ili će biti presavijen i poslat poštom? Odlučite da li će posmatrači imati vremena da zastanu i pogledaju poster ili je potrebno da im se privuče pažnja i prenese poruka u nekoliko sekundi pomoću snažne i pojednostavljene kompozicije. Za svaki scenario potrebna je različita strategija u dizajnu da bi se postigao uspeh.

Veliki plakati efikasniji su u privlačenju pažnje posmatrača. Jedina ograničenja tiču se mesta postavljanja postera, dimenzije štamparske prese i budžeta klijenta.

Naručite plakat

Naručite dizajn plakata i mićemo Vam kreirati kvalitetan i savremeno dizajniran plakat. Pogledajte jedan od primera plakata koje smo dizajnirali.

10 saveta za dizajn plakata

Informacije na plakatu moraju bidi vidljive sa veće udaljenosti
Ako ste uadljeni 20m od plakata i ne vidite glavni naslov. Vidljivost na plakatu nije dobra.
Koristiti jedan veliki vizual
Uvek treba odrediti šta je na plakatu najvažnije i to najviše istaći, nikako sve. Onda se njegova čitljivost gubi pa čak im ako je naslov dovoljno velik da se vidi sa veće daljine. Pogledaj 100 najboljih postera
Obavezno koristiti poziv na akciju
Kompozicija plakata

Voditi računa da postoji kontrast
Gledati na pravila proporcije
Ovo znači da moramo pravilno da raspoređujemo oblike i forme. Ne smeju biti disproporcionalno raspoređeni.

Voditi računa o ravnoteži
Vizuelna izjednačenost težine sa jedne strane i druge strane neke površine ili linije. Ovo se postiže na primer korišćenjem oblika različite veličine ili na koloristički način.

Poštovati pravila harmonije
Na plakatu sve mora biti skladno. Jedan od načina je smišljeno ritmično ponavljanje forme koje su po veličini, obliku i boji iste, slične ili različite.

Voditi obavezno računa o pripremi za štampu
Tehnika štampe (koja se upotrebljava?)

Zašto je bitan dobar plakat?

Poster ili Plakata

Plakat komunikacija koja uvek traje