Web dizajn

Web dizajn je dizajniranje i grafička prezentacija sadržaja prikazanog na internetu u formi web sajta i drugih web aplikacija upotrebom različitih formi medija. Osnovni dizajn većine stranica na web-u napravljen je korišćenjem programskih jezika HTML (XHTML), CSS, i dinamičkog PHP.

Zašto je važan Dizajn?