Content Writing

Možda ste rečenicu ‘sadržaj je sve’ čuli sada već previše puta, ali da li ste je razumeli? Ozbiljno shvatili?
Da bi se broj pratilaca jednog brenda povećavao, jako je važno da ima dobro osmišljen sadržaj. Šta to konkretno znači, kada je pisanje u pitanju? Statistike pokazuju da se korisnici društvenih mreža, mnogo duže zadržavaju na postovima, koji imaju kvalitetno napisan ‘caption’ ispod fotografije. Ovo posebno važi za Instagram.
Lepa fotografija privuče a tekst učini pratioca vernim kupcem, koji je kroz taj sadržaj dobio vrednost i motivaciju da kupi određeni proizvod ili uslugu. Još kada je taj tekst dobro formatiran i lagan za čitanje, pratioci će ga čitati u jednom dahu, sa željom da saznaju još više informacija. Serijali postova na određenu temu i povezivanje više tematskih celina, koje su relevantne za određenu industriju, najbolji su strateški pristup da nikada ne dosadite svojim pratiocima.
Dobro ispričana priča na društvenim mrežama, može se postići samo kroz sinergiju vizuelnog i tekstualnog sadržaja. Popularni ‘storytelling’ je naš omiljeni način da privučemo pažnju kupaca ali i da je konstantno održavamo na visokom nivou zainteresovanosti.
Već smo pomenuli da osmišljavamo vizuelni i tekstualni sadržaj za klijente na društvenim mrežama, ali pored toga smatramo važnim i različite vrste sadržaja na veb sajtu.
Pisanje blog postova koji su SEO ‘friendly’ naša su specijalnost. Volimo pisanje, kvalitetne tekstove i zanimljive statistike, kojima uspevamo da dodatno obogatimo priču. Unapred osmišljavamo teme i naslove, koji su relevantni za industriju i nišu, kojoj naš klijent pripada kako bi pokrili sva najvažnija pitanja u toj oblasti. Ključne reči lagano uklapamo u sadržaj i trudimo se da pišemo ‘lako čitljive’ tekstove, koje će svi razumeti i rado čitati.
Pored pisanja blogova i ‘copy-ja’ za društvene mreže, klijentima nudimo i pisanje svih vrsta tekstova za sajtove i druge kanale preko kojih komuniciraju sa svojim ciljnim javnostima.