dizajn brošure

Dizajn brošura i prospekta

Grafički dizajn brošura i prospekta predstavlja odličan marketinški alat, da se predstavi jedna kompanija. U agenciji Titan dizajn Vam nudimo jedinstven grafički dizajn brošura. Mi radimo i mislimo drugačije. Ako želite drugačiji dizajn brošure od običnog na pravom ste mestu. Mi želimo drugačije i inovativno. Dizajn brošure prati izgled vašeg korporativnog identiteta i prati ciljnu grupu kojoj je brošura namenjena.

Šta je cilj svake brošure?

Cilj brošure je da predstavi kompaniju i njene proizvode ili usluge na jedinstven i interesantan način koji ne samo da privlači pažnju posmatrača, već ihi navodi da se obrate kompaniji. Kombinacija snažnih slika I jasno napisanih I sažetih poruka čini najbolje dizajnersko rešenje. Brošura bi, u obliku koji je jednostavan za čitanje, trebalo da odgovori na sledeća pitanja: čime se kompanija bavi? Kako čitalac može da dobije više informacija? I najvažnije, na koji način će čitalac profitirati korišćenjem njihovih proizvoda I usluga?

fotografija kolaca

Kvalitetne slike

Jednostavne i direktne slike privlače pažnju posmatrača i navode ih da pročitaju predstavljene informacije. Uopšteno govoreći, slike bi trebalo da dominiraju u kompoziciji, osim ako se ne koristi tipografsko rešenje. Slike trebaju da budu visokog kvaliteta pre svega za štampu. Ukoliko se brošura koristi samo za web, onda slika ne mora da bude u visokoj rezoluciji.

dizajn brošure

Tipovi brošura

1. Predstavljanje ponude
Fokusira se na prenošenje informacija o uslugama koje kompanija nudi.
2. Prodaja/Marketing
Predstavlja detaljne informacije o odredjenim proizvodima, što uključuje informacije o karakteristikama i ceni.
3. Slika
Uvodi novi brend ili korporativni imidž.
4. Informativna brošura
Predstavlja značajne informacije o određenoj temi ili pitanju za koje je publika zainteresovana i nudi mogućnost saznavanja više informacija upućujući na      web-lokaciju ili telefonski broj.

primer štampane brošure
pocetna strana brosure
naslovna strana brosure sa zlatotiskom
dizajn brošura i prospekta
naslovna strana na brošuri

Cilj dizajna brošure

Navesti čitaoca da otvori brošuru i pročita više o kompaniji, proizvodu ili usluzi. Dizajner ima otprilike 6 sekundi da privuče pažnju posmatrača.
Utvrditi svest o kompaniji, organizaciji ili proizvodu pomoću interesantnih slika i dobro napisanog teksta.
Obezbediti korisne i važne informacije tako da posmatrač ima želju da zadrži brošuru radi budućeg čitanja.
Uputiti čitaoce da se obrate za dodatne informacije pomoću “Poziva na akciju”. To može uključiti telefonski broj, e-adresu ili web-lokaciju.

dizajn brošura

Brošure i Prospekti o čemu da vodite računa?

Uvek istražujte i imajte u vidu:
Broj strana i broj kolona
Tipove slika/relacije između njih
Pozadinu i boje, paterne
beline na brošuri

Kako da brošura bude efektna?

Najbolji način da brošura bude efektna je da privučete pažnju na specifičan način. dobar naslov, drugačiji font, specijalna boja, tj. dobar izbor boja pri štampi ili specifičan format brošure koji će gledaicu da izazove pažnju.

Tekst na brošuri

Tekst koji se nalazi na brošuri je izuzetno važan kao i dobar naslov. Teško ćete naći dobar dizajn ako i tekst nije dobar. Sve je povezano i sve treba da funkcioniše.