Dizajn brošura i prospekta

Grafički dizajn dizajn brošure i prospekta predstavlja odličan marketinški alat, da se predstavi jedna kompanija. U agenciji titan dizajn Vam nudimo jedinstven grafički dizajn brošure. Dizajn brošure prati izgled vašeg korporativnog identiteta i prati ciljnu grupu kojoj je brošura namenjena.

Šta je cilj svake brošure?

Cilj brošure je da predstavi kompaniju i njene proizvode ili usluge na jedinstven i interesantan način koji ne samo da privlači pažnju posmatrača, već ihi navodi da se obrate kompaniji. Kombinacija snažnih slika I jasno napisanih I sažetih poruka čini najbolje dizajnersko rešenje. Brošura bi, u obliku koji je jednostavan za čitanje, trebalo da odgovori na sledeća pitanja: čime se kompanija bavi? Kako čitalac može da dobije više informacija? I najvažnije, na koji način će čitalac profitirati korišćenjem njihovih proizvoda I usluga?

Kvalitetne slike

Jednostavne i direktne slike privlače pažnju posmatrača i navode ih da pročitaju predstavljene informacije. Uopšteno govoreći, slike bi trebalo da dominiraju u kompoziciji, osim ako se ne koristi tipografsko rešenje. Slike trebaju da budu visokog kvaliteta pre svega za štampu. Ukoliko se brošura koristi samo za web, onda slika ne mora da bude u visokoj rezoluciji.

Tipovi

1. Sposobnost
Fokusira se na prenosenje informacija o uslugama koje kompanija nudi.
2. Prodaja/Marketing
Predstavlja detaljne informacije o odredjenim proizvodima, što uključuje informacije o karakteristikama i ceni.
3. Slika
Uvodi novi brend ili korporativni imidž.
4. Informativna brošura
Predstavlja značajne informacije o određenoj temi ili pitanju za koje je publika zainteresovana i nudi mogućnost saznavanja više informacija upućujući na web-lokaciju ili telefonski broj.

Ciljevi

Navesti čitaoca da otvori brošuru i pročita više o kompaniji, proizvodu ili usluzi. Dizajner ima otprilike 6 sekundi da privuče pažnju posmatrača.

Utvrditi svest o kompaniji, organizaciji ili proizvodu pomoću interesantnih slika i dobro napisanog teksta.

Obezbediti korisne i važne informacije tako da posmatrač ima želju da zadrži brošuru radi budućeg čitanja.

Uputiti čitaoce da se obrate za dodatne informacije pomoću “Poziva na akciju”. To može uključiti telefonski broj, e-adresu ili web-lokaciju.

Brošure i Prospekti

Uvek istražujte i imajte u vidu:
Broj strana i broj kolona
Tipove slika/relacije između njih
Pozadinu i boje, paterne
beline na brošuri