Izrada ambalaže – dizajniranje ambalaže

Kvalitetan dizajn ambalaže izdvaja Vaš proizvod iz mora drugih proizvoda i učestvuje u stvaranju brenda i u njegovoj promociji. Dizajn ambalaže počinje stvaranjem grafičkog dizajna cele palete proizvoda, kako bi se svaki od njih uklopio u liniju kojoj pripada. To je jezik koji potrošači veoma lako razumeju i uz pomoć kojeg će lakše dolaziti do vašeg proizvoda na prepunim gondolama hipermarketa.

DIZAJNIRANJE AMBALAŽE

Ambalaža nije samo kutija za izlaganje, skladištenje ili transport proizvoda, ona identifikuje, razlikuje i stvara dojam na rafu kako bi se privukla ciljna publika. Efektna ambalaža prikazuje specifične aspekte proizvoda ili beneficije servisa, kvalitet (kvalitetan vs. ekonomičan), ili fizičke osobine (kao što je ukus ili miris). Kao važan deo brenda, njen zadatak je da prenese poruku o brendu postavljajući proizvod naspram onog koji je konkurentan.

AMBALAŽA NAGLAŠAVA OSOBINE PROIZVODA

Dizajn ambalaže treba da naglasi važne osobine ili specifične pednosti proizvoda. Jedan od načina da se naglase ključne infomacije je korišćenje posebnih materijala kao što su nalepnice od folije ili metalik boje koje privlače pažnju posmatrača. Još jedan način da se obavesti i privuče mušterija je bliže prikazivanje proizvoda kroz acetatske ili celofanske prozore. Prikazivanje proizvoda može biti efikasna strategija jer smanjuje misteriju i kupci mogu biti sigurniji pri kupovini proizvoda. Za neke proizvode, najvažnija stvar su njihova svojstva. Dizajniranjem ambalaže koja će obuhvatiti dodatnu listu sa prednostima, osobinama ili drugim važnim informacijama, dizajner će promovisati interakciju sa posmatračem; kao što znamo, stavljanjem proizvoda u ruke potrošača pola bitke je dobijeno.