Content Writing

Možda ste rečenicu ‘sadržaj je sve’ čuli sada već previše puta, ali da li ste je razumeli? Ozbiljno shvatili?

Da bi se broj pratioca jednog brenda povećavao, jako je važno da ima dobro osmišljen sadržaj. Već smo pomenuli da osmišljavamo sadržaj za klijente na društvenim mrežama, ali pored toga smatramo važnim i različite vrste sadržaja na veb sajtu.

Pisanje blog postova sa relevantnim sadržajem koji su i SEO ‘friendly’ naša su specijalnost.  Klijentima nudimo pisanje svih vrsta tekstova, blogova i ‘copy-ja’ za sajtove, društvene mreže i druge kanale preko kojih komuniciraju sa svojim ciljnim javnostima.