Dizajn i izrada kataloga

Grafički dizajn kataloga predstavlja alata da jedna kompanija predstavi asortiman stavki različitih proizvodnih linija. To znači da se katalog i bez posredstva prodavca dostavljaja mušteriji kako bi ih pridobili za kupovinu. Katalog mora da bude ubedljiviji kako bi posmatrača angažovao pomoću lepe fotografije i detaljnih opisa. U agenciji titan dizajn Vam nudimo jedinstven grafički dizajn kataloga.
Od ideje, dizajna, fotografisanja vaših proizvoda koji će biti u katalogu.

Grafički dizajn kataloga

Efektivni katalozi omogućavaju da korisnici brzo pronadju informacije koje su im potrebne. Najjednostavniji način da se to uradi jeste organizovanje sadržaja na jasno odredjene i označene delove koje je lako pronaći i razlikovati. Ove kategorije proizvoda mogu se razlikovati prema tipu stavke, funkciji koju imaju ili mestu na kome se koriste.
Grafički dizajner moze dak koristi krupne slike, natpise ili izbor boja kako bi obeležio različite odeljke. Podjednako je važno obezbediti lako snalaženje na stranici, što dobro organizovana mreža može da osigura. Pošto kupci obično nemaju fizički kontakt sa proizvodom, važno je da stavke u katalogu budu prikazane precizno pomoću jasne fotografije i detaljnih opisa.
Veličina, boja, cena i druge posebne karakteristike trebalo bi da budu naglašene u tekstu radi brzog prepoznavanja.

Katalog ili brošura?

Brošure i katalozi imaju slične funkcije tako da je njihov primarni cilj da prodaju proizvode ili usluge odredjenom ciljnom tržištu. Razlika je u tome što brošure imaju tendenciju da prikazuju samo jednu liniju proizvoda ili usluga, i obično ih prodavci usput daju mušterijama, dok katalozi sadrže asortiman stavki različitih proizvodnih linija, i bez posredstva prodavca se dostavljaju mušteriji kako bi ih pridobili za kupovinu. Katalog mora da bude ubedljiviji kako bi posmatrača angažovao pomoću lepe fotografije i detaljnih opisa.