Dizajn publikacija

Primarne funkcije publikacije su da zabavi, obrazuje ili predstavi referentni materijal u logičnom obliku lakom za korišćenje. Zbog toga je važno da dizajn ne ometa čitaočevo razumevanje maerijala.

Izrada i dizajn publikacije

Iako se u nekim publikacijama ne koriste osnovna načela tipografije i layout-a,najbolje je pratiti tradicionalne konvencije dizajna ukoliko klijent ne zahteva drugačije. Jasan i dosledan layout sa logičkim tokom od stranice do stranice može se postići pomoću dobro strukturirane mreže. Osmišljavanjem vizuelnih sistema za određene vrste informacija kao što su natpisi, bocna kolona, čitaoci će moći lako da se kreću kroz delo. Takodje je važno zapamtiti da velika količina teksta ima tendenciju da zamori oči; zbog toga su dosta “praznog” prostora, proporcionalna širina kolone i odgovarajući razmak izmedju veličine fonta su važne stvari koje treba imati na umu.

Sve publikacije, od romana I godišnjih izveštaja do uputstva za upotrebu časopisa, imaju različitu publiku I funkciju, tako da je za svaku potrebno jedinstveno dizajnersko rešenje. U zavisnosti od količine informacija i ciljne publike, dizajner mora da kreira format koji će angažovati publiku i predstaviti sadržaj na prikladan i dobro osmišljen način.