Kako da ime brenda donese maksimalnu prepoznatljivost i pamtljivost
Kako da ime brenda donese maksimalnu prepoznatljivost i pamtljivost

Da li ste ikada pomislili koliko ime može uticati na uspeh ili neuspeh brenda? Setite se velikih kompanija i startupova koji su postali poznati svima. Svi oni koriste različite tehnike za davanje imena kako bi se urezali u svest potrošača. Ime je često prvi susret potrošača sa brendom i ono postavlja osnovu za sve buduće interakcije.

Izabrati idealno ime za brend predstavlja kombinaciju umetnosti i nauke. To zahteva kreativnost, gde svaka tehnika imenovanja igra važnu ulogu u pričanju priče o brendu. Dobar naziv za brend ne treba samo da zvuči privlačno; treba da odražava suštinu brenda i da se poveže sa ciljnom publikom.

U ovom članku ćemo istražiti tajne različitih tehnika davanja imena i njihov uticaj na prepoznatljivost brenda. Saznaćete najbolje prakse za nazivanje proizvoda i kako veliki brendovi biraju imena koja se savršeno uklapaju u njihovu strategiju.

Osnovni principi biranja imena brenda

Ime brenda je ključna prva tačka kontakta sa potencijalnim kupcima i predstavlja dragoceni resurs za prepoznavanje brenda. Pažljivo odabrano ime odražava vrednosti kompanije, njenu priču i jedinstvenu prodajnu ponudu.

Odabir originalnog i jedinstvenog imena, koje mora biti pamtljivo i lako izgovorljivo, nije lak zadatak. Još je važno da ime bude takvo da nas navede da odmah stvorimo mentalnu sliku brenda. Pravi izbor imena može preneti osećaj pouzdanosti, inovacije ili luksuza, čak i pre nego što kupci iskuse proizvod.

Popularne tehnike za odabir imena brenda
Popularne tehnike za odabir imena brenda

Popularne tehnike za odabir imena brenda

Pre nego što imenuju novi proizvod, kompanije moraju uzeti u obzir njegovu prirodu i ciljnu grupu. Odabir odgovarajuće tehnike za davanje imena proizvoda je podjednako važan kao i samo ime, jer ima trajan uticaj na percepciju i uspeh brenda.

Okvir za imenovanje proizvoda je kreativna vežba i strateška odluka koja može značajno uticati na uspeh brenda. Slede neke popularne tehnike davanja imena koje se često koriste na tržištu:

Opisna imena

Deskriptivna imena su jednostavna i jasno govore kupcima šta mogu očekivati, bez potrebe za nagađanjem. Ona predstavljaju obećanja o prednostima ili funkcijama proizvoda. Na primer, ime „Voda, Voda“ odmah sugeriše da kompanija proizvodi vodu.

Međutim, iako jasnoća ima svoje prednosti, deskriptivna imena mogu ograničiti brend. Ako „Voda, voda“ želi proširiti svoj asortiman, ime može postati prepreka. Takođe, ovakva imena su generička, što otežava izdvajanje od konkurenata.

Deskriptivna imena su najpogodnija za kompanije koje žele da istaknu specifičnu funkciju ili atribut svog proizvoda.

Neologizmi i izmišljena imena

Neologizmi i izmišljena imena su kreativne metode imenovanja kojima brendovi mogu da se istaknu. Ove tehnike uključuju stvaranje novih reči ili fraza, obično kombinovanjem više reči. To rezultira brendovima koji su jedinstveni i lako pamtljivi.

Prednost neologizama je u tome što omogućavaju kompanijama da izgrade svoj identitet od nule. Na primer, ime poput „Kodak“ postalo je prepoznatljivo za fotografiju kroz dosledno brendiranje i kvalitetne proizvode. Takva imena su često lakša za zaštitu žigom, pružajući pravnu zaštitu na tržištu.

Međutim, ove metode mogu zahtevati snažne marketinške napore jer izmišljena imena ponekad teže prenose suštinu kompanije bez dodatnog konteksta. Primera radi, proizvod poput Oreo keksića je primer ove strategije imenovanja.

Akronimi i inicijali

Akronimi i inicijali skraćuju reči na slova, nudeći jednostavnost pri imenovanju brendova. Međutim, treba ih koristiti umereno jer previše složeni ili nejasni akronimi mogu otežati pamćenje i prepoznavanje brenda. Važno je izabrati akronim koji će biti efikasan i koji će se lako pamtiti, što će pomoći brendu da se istakne na tržištu.

U različitim industrijama ima mnogo dobrih primera ove tehnike davanja imena brendu, a nama su poznati recimo: P&G za Procter & Gamble, KFC za Kentucky Fried Chicken i H&M za Hennes & Mauritz. Ovi akronimi se lako pamte i prepoznaju, što doprinosi uspehu brendova na tržištu.

Tehnički aspekti odabira imena za brend

Razvoj imena proizvoda zahteva sistematičan pristup koji se pridržava uspostavljenih smernica i metoda imenovanja. Ovaj pristup garantuje da novo ime bude jedinstveno i lako pamtljivo. Takođe je prilagodljivo i pogodno za upotrebu na različitim tržištima i jezicima.

Kreiranje strategije odabira imena za vaš posao

Da biste osigurali da vaša strategija odabira imena odgovara strategiji vašeg brenda, počnite definisanjem osnovnih vrednosti, misije i ciljne publike vašeg brenda. Vaš proces imenovanja brenda mora onda uključivati brainstorming imena koja odražavaju ove elemente.

Procenite svako potencijalno ime u odnosu na strategiju vašeg brenda kako biste videli da li prenosi pravu poruku i ličnost. Doslednost između vašeg odabira imena brenda i strategije brenda pomoći će u jačanju identiteta vašeg brenda i obećanja kupcima.

Praktični koraci u procesu odabira imena za brend

Proces odabira imena brenda uključuje niz praktičnih koraka. Na početku, kompanije brainstormuju potencijalna imena, pažljivo izbegavajući potencijalne mine koje bi mogle izazvati zabunu ili probleme sa brendiranjem.

Kako kompanije prolaze kroz prethodne verzije imena, mogu naići na imena koja su već zauzeta ili zaštićena žigom. Brendovi moraju izbegavati imena sa donjom crtom ili drugim posebnim karakterima koji krše standardna pravila smišljanja imena za brend.

Evo neophodnih koraka u procesu imenovanja brenda:

Generisanje potencijalnih imena

Započnite brainstormingom širokog spektra potencijalnih imena koristeći različite tehnike i metode imenovanja. To može uključivati asocijacije reči, analizu konkurencije i kreativne radionice. Cilj je da se sastavi obiman spisak mogućih imena koji hvataju suštinu vašeg brenda i njegove vrednosti.

Procena imena u odnosu na ciljnu publiku

Kada imate spisak potencijalnih imena, procenite ih imajući na umu svoju ciljnu publiku. Razmislite o sprovođenju anketa ili fokus grupa kako biste procenili reakcije. Imena moraju biti u skladu sa očekivanjima kupaca i poboljšavati njihova iskustva sa korisničkom podrškom, osiguravajući da privuku potencijalne kupce i odražavaju njihove preferencije i način života.

Pravni aspekti imenovanja vašeg brenda

Sprovedite temeljno istraživanje žigova kako biste bili sigurni da vaše ime ne krši već registrovanu industrijsku svojinu. Pridržavanje standardnih pravila imenovanja koja prioritet daju jedinstvenosti što može pomoći u izbegavanju pravnih zamki i osiguravanju snažnog i odbranjivog imena brenda.

Ne znate kako da nazovete vaš brend? Titani imaju rešenje za vas!

Mi živimo brendove svakodnevno i kada krećemo sa formiranjem nekog novog brenda, uvek polazimo od davanja imena. Zatim su tu sve naše male tajne kako lansiramo brend od početka do kraja, ali ipak je ime nešto što daje ton celom procesu na samom početku.

Zato, ako su vam potrebne konsultacije u vezi sa vašim novim proizvodom, bilo da je u pitanju njegovo ime, kreiranje logotipa ili izrada brend strategije, Titani su tu da vaš proizvod podignu na nivo brenda kako vizuelno, tako i po svim drugim važnim aspektima za jedan brend.

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim brend ekspertima.