Kompletan proces stvaranja logoa
Kompletan proces stvaranja logoa

01/ Istraživanje

Bez obzira na obim projekta, dosledno sprovodimo istraživanja pre nego što počnemo sa fazom projektovanja. Ovaj pristup je ključan jer garantuje ispunjavanje preciznih zahteva naših klijenata.

Ciljna Grupa

Istraživanje ciljne grupe je od suštinskog značaja za dizajn i marketing kako bi razumeli demografiju, ponašanje, preferencije i potrebe specifične grupe do koje projekat želi da dopre.

Logo stilovi

Istražujemo različite stilove logotipa na osnovu preferencija naših klijenata da bismo prikupili inspiraciju za fazu dizajna.

Aktuelni trendovi

Trendovi dizajna kao što su minimalizam, maksimalizam, održivost i međudisciplinarna saradnja oblikuju svet dizajna. Dizajneri ugrađuju nove tehnologije i uticaje iz različitih oblasti kako bi stvorili inovativan rad, naglašavajući važnost stalnog ažuriranja za efektan dizajn.

Demografija

Pregledanje brendiranja i dizajna konkurenata preko njihovih veb stranica, marketinških materijala i društvenih medija. Pregledom brendiranja i dizajna konkurenata možete steći vredan uvid u trendove u industriji, sklonosti kupaca.

Odaberite paletu boja
Odaberite paletu boja

02/ Odaberite paletu boja

Odabir palete boja je ključni korak u dizajnu logotipa jer boje nose značajne psihološke implikacije i emocionalne odgovore, što može duboko uticati na to kako publika percipira brend. Pravi izbori boja mogu poboljšati prepoznatljivost brenda, preneti vrednosti brenda i razlikovati brend od konkurencije.

Boje takođe mogu uticati na raspoloženje i osećanja, zbog čega je neophodno odabrati paletu koja je u skladu sa ličnošću brenda i porukom koju namerava da prenese, obezbeđujući da logo efektivno rezonuje sa ciljnom publikom i podržava marketinške ciljeve brenda.

Skiciranje
Skiciranje

03/ Skiciranje

Skiciranje je suštinski korak u dizajnu logotipa jer omogućava brzo istraživanje ideja i koncepata bez ograničenja digitalnih alata. Ovaj pristup slobodnog oblika omogućava dizajnerima da brzo eksperimentišu sa različitim oblicima, simbolima i rasporedima, što dovodi do kreativnijih i originalnijih rezultata.

Evo saveta

Ponekad eksperimentisanje sa različitim vrstama papira može da podstakne vaš kreativni proces. Na primer, skiciranje na tačkastom dnevniku može poboljšati vašu kreativnost povezivanjem tačaka, dok korišćenje izometrijske mreže može da inspiriše stvaranje jedinstvenih oblika.

Neke stvari zapamtite kada skicirate

I. Vaše okruženje je važno, jasan prostor će učiniti vaš um bistrim

II. Vaše skice ne moraju biti lepe

III. Uzmite vremena i ne žurite sa procesom

04/ Digitalizacija

Evo zabavnog dela, oživljavanje vaših skica. Digitalizacija logotipa je ključni korak u procesu dizajna logotipa iz nekoliko razloga, jer pretvara logo iz koncepta ili skice u svestrano, digitalno sredstvo koje se može koristiti u različitim medijima.

Stvari koje morate da imate na umu:

Prilagodljivost

Digitalizovani logotip se može skalirati na bilo koju veličinu bez gubitka kvaliteta. Ovo je posebno važno da bi se osiguralo da logo izgleda oštro i jasno bilo da se nalazi na maloj vizit karti ili velikom bilbordu. Vektorski formati, kao što su SVG ili Al, se često koriste za logotipe jer im se može promeniti veličina bez degradacije.

Konzistencija

Digitalizacija logotipa obezbeđuje doslednost u svim materijalima brenda. Digitalni logo se može tačno replicirati u smislu boja, dimenzija i detalja, održavajući identitet brenda na različitim platformama i materijalima, od veb lokacija i digitalnih platformi do materijala za štampanje kao što su brošure i pakovanje.

Pravna zaštita

Da biste digitalizovali logo i registrovali ga kao zaštitni znak, potrebna vam je digitalna datoteka koja ispunjava specifične standarde. Uključivanje digitalnog logotipa u pravni dokument je ključno za zaštitu identiteta brenda od falsifikovanja ili zloupotreba.

Logo prezentacija
Logo prezentacija

05/ Logo prezentacija

Kreiranje logotipa je samo početak. Od suštinskog je značaja da pokaže klijentu kako se njihov logo može integrisati u aplikacije iz stvarnog sveta. Ponekad može biti izazovno zamisliti potencijal vašeg logotipa kada vidite samo crno-belu ikonu.

Objašnjavajući svoje izbore klijentu, osiguravate da oni razumeju misaoni proces iza elemenata, boja i simbola koje ste ugradili. Ova transparentnost pomaže u usklađivanju svačije vizije i osigurava da dizajn odgovara ciljnoj publici. Pružanje ovog uvida podstiče bolju komunikaciju i saradnju, što dovodi do uspešnijeg i efektnijeg finalnog proizvoda.

06/ Revizije

Nakon predstavljanja dizajna logotipa, klijent može zahtevati revizije. Ovo je savršena prilika da napravite bilo kakva konačna podešavanja i dodate završne detalje za konačno odobrenje.

Ne zaboravite da uzmete u obzir sve želje i zahteve vašeg klijenta i integrišete ih u dizajn logotipa.

07/ Finale

Nakon što je vaš klijent dao zeleno svetlo svom logotipu, vreme je da završimo stvari.

Ispod su konačni rezultati koje treba da pružite svom klijentu.

Konačno odobrenje

Dobijte konačno odobrenje od klijenta.

Formati datoteka

Pripremite konačni logotip u različitim formatima datoteka (npr. AI, PNG, JPEG) za različite namene.

Odrednice brenda

Napravite dokument sa smernicama za brend koji navodi kako logo treba da se koristi, uključujući kodove boja, šta treba i ne treba, i tipografiju.

Gramatička provera

Obavezno proverite sve pravopisne greške.

Datoteke u boji

Uverite se da ste obezbedili sve transparentne, u boji i crno-bele datoteke.

Imenovanje datoteka

Uverite se da ste ispravno imenovali svoje datoteke pre nego što ih pošaljete klijentu. Ovo će pomoći organizaciji i lakoj interakciji.