Grafički dizajn

Grafički dizajn nije umetnost. Grafički dizajn je vizuelna komunikacija koja nam omogućava lakše sporazumevanje. Kao disciplina, grafički dizajn ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit karte, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično.

Grafički dizajn je vizuelna komunikacija

Grafički dizajn je vizuelna komunikacija gde odabiramo i aranžiramo vizuelne elemenate kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke ciljnoj javnosti. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu. Može se reći da je grafički dizajn disciplina koja objedinjuje više elemenata i veština. Pisci kreiraju slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara jedinstvenu celinu vizuelne komunikacije.