grafički dizajn – studio
grafičkog dizajna

Grafički dizajn nije umetnost, već je vizuelna komunikacija koja nam omogućava lakše sporazumevanje. Kao disciplina, ima za zadatak grafičko oblikovanje komunikacije različitih medija. Tu spadaju: novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit karte, ambalaža, marketinške kampanje proizvoda i usluga i tome slično.

Vizuelna komunikacija

Grafički dizajn je vizuelna komunikacija gde odabiramo i aranžiramo vizuelne elemenate kao što su tipografija, fotografija, ilustracija, simboli i boje s ciljem prenošenja neke poruke ciljnoj javnosti. Zadatak grafičkog dizajnera je kombinovanje vizuelnih i verbalnih elemenata u jednu organizovanu i efikasnu celinu, pa je on disciplina koja objedinjuje više elemenata i veština. Pisci kreiraju slogane, fotografi i ilustratori kreiraju vizuelne elemente, tipografi različite tipografije, dok grafički dizajner stvara jedinstvenu celinu vizuelne komunikacije.

Oblasti grafičkog dizajna

Dizajn brošura

Dizajn kataloga

Dizajn Vizit Karti

Zato što su vizit – karte često prvi štampani materijal sa kojim potencijalni klijent ili mušterija dolazi u kontakt, kompanije se trude da u kreiranje impresivnih vizit-karti ulože više sredstava nego u ostatak kancelarijskog materijala. Specifične fascikle, ili prorezi, specijalna mastila kao na primer metalik i premazi, čak i neobični papir, sve su to dodaci koji će učiniti da se vizit-karta izdvoji i bude vredna pamćenja. Kao što se kaže u staroj poslovici: „Nikad nećete dobiti drugu šansu da ostavite prvi utisak“. Pored intrigantnih vizuelnih elemenata, dizajner bi trebalo da prenese značajne informacije o osobi po logičnom redosledu, tako što će kreirati vizuelnu hijerarhiju u kojoj se prvo saopštavaju najvažnije stavke.

Kancelarijski materijal

Svaki deo korporativnog kancelarijskog materijala ispunjava različite potrebe i zbog toga bi trebalo da sadrži različite vrste informacija o kompaniji ili organizaciji.

Fascikle sa džepom ili mehanizmom

Fascikla ima dimenzije 22.9 x 30.5 cm ili je nešto manja i u unutrašnjem delu ima džepove za smeštanje celokupnog materijala o kompaniji, uključujući i proreze za ubacivanje vizit-karte, informativnog CD-a ili brošure. Na fascikli bi trebalo da se nalaze minimalne kontakt  informacije kao što su web-lokacija ili broj za besplatno pozivanje koji se neće promeniti. Ako kompanija promeni lokaciju, stavljanje samo ovih informacija na fasciklu sprečiće novo štampanje.

Još jedna ideja je da fascikle moraju imati više svrha, kao što je skladištenje materijala iz štampe ili informacija koje se dele mušterijama. Generički dizajn koji ima elemente identiteta omogućava najveću prilagodljivost. Najbolje je izbeći postavljanje grafike koja se koristi u aktuelnoj marketiškoj kampanji ili reklamnoj poruci, zato što će ona vezati materijal za određeno vreme i na kraju će ograničiti njegovu upotrebu.

Većina štamparija ima standardne „boje“ i obrasce za fascikle sa džepom – postoje mnoge opcije od kojih treba odabrati da li da uključite jednu, dve, ili čak i fascikle sa džepom koje imaju obično punjenje. Pre razvijanja dizajna pitajte štampariju da obezbedi elekronsku verziju obrasca. Ako klijent ima veći budžet ili ako je neophodno specifično rešenje, moguće je uraditi gotovo sve. Postoji mnogo načina da se fascikle prilagode, uključijući oblik džepova, način zatvaranja, blindruk grafika ili reči, otvore ili specifične tehnike štampe. Jedino ograničenje za kreativnost je mašta dizajnera.

Zašto je važan grafički dizajn?

Bilo da radite u marketing sektoru ili nekog drugod, ne možete ništa da uradite bez dobro grafičkog dizajna. Treba Va brošura, katalog ili kompletan vizuelni identite, naš tim grafičkih dizajnera će uraditi dizajn prema vašim potrebama.

Najvažnije je da se tekst i slike skladno ukomponuju. Tipografija i njen izgled igra veoma važnu ulogu u grafičkom dizajnu.

Sve vrste grafičkog dizajna zahtevaju specifične veštine i tehnike koje naši dizajneri imaju. Bilo da se radi od dizajnu brošure, ambalaže ili UX dizajn imamo specijalizovane dizajnere koji odgovaraju vašim potrebama.

Kad je u pitanju priprema za ofset ili flekso štampu imamo posebne prepress operatere koji će besprekorno pripremiti vaš fajl za štampu.

Koji su tipovi grafičkog dizajna?

Grafički dizajn vizuelnog identiteta

Marketinški i grafički dizajn reklamnog materijala

Grafički dizajn korisničkog interfejsa

Grafički dizajn publikacije

Grafički dizajn ambalaže