Izgradnja brenda: Kako da napišeš brend manifest
Izgradnja brenda: Kako da napišeš brend manifest

Izgradnja snažnog brenda može oduzeti dosta vreme. Prvo morate razjasniti identitet vašeg brenda, kreirati logotip, definisati ciljeve, a zatim početi sa širenjem poruke. Međutim, današnji potrošači, zaposleni i poslovni partneri očekuju više od brendova.

Njima nije dovoljno samo da znaju da nudite proizvode visokog kvaliteta — žele da razumeju zašto vaš brend radi ono što radi i šta predstavlja. Manifest brenda pruža odgovore na ova pitanja, i više od toga. Ovaj blog će objasniti šta je manifest brenda, zašto je važan za vaše napore u brendiranju, te pružiti savete kako biste napisali svoj.

Da ne dužimo dalje, vreme je da objasnimo šta je manifest brenda i kako ga treba napisati.

Šta je brend manifest?
Šta je brend manifest?

Šta je brend manifest?

Manifest brenda može se definisati kao izjava u pisanom obliku koja jasno artikuliše temeljne principe, svrhu, vrednosti i dugoročnu viziju brenda. On služi kao inspiracija i vodič kako za interne članove kompanije tako i za spoljne interesne strane, poput kupaca, partnera i društva u celini. Manifest brenda:

  • Daje odgovor na „zašto“ iz brenda – Osim što opisuje šta brend nudi, manifest objašnjava dublje motive, verovanja i strasti koje pokreću brend, odgovarajući na pitanje zašto brend postoji i šta ga čini jedinstvenim.
  • Definiše misiju i viziju – Artikuliše jasnu misiju brenda, šta teži da postigne, i viziju, kakvu budućnost želi da stvori ili doprinese.
  • Definiše poziv na akciju – Motiviše kupce, čitaoce, posmatrače da preduzmu akciju ili se pridruže brendu na neki drugi način, stvarajući osećaj zajedništva i svrhe.
  • Povezuje se sa socijalnim i etičkim vrednostima – U današnjem društvu, brendovi se sve više ocenjuju na osnovu njihovog doprinosa društvenim pitanjima i održivosti. Manifest brenda često uključuje izjave koje odražavaju ove vrednosti.
  • Donosi jasan okvir za donošenje odluka – Pomaže u odlučivanju tako što obezbeđuje osnovu za ocenjivanje da li buduće inicijative i strategije brenda ostaju dosledne njegovim osnovnim vrednostima i ciljevima.

Kroz ovakvu definiciju, manifest brenda postaje više od marketinškog alata; to je temeljna izjava identiteta brenda koja utiče na sve aspekte poslovanja, od razvoja proizvoda do korporativne kulture i odnosa s javnošću.

Zašto je brend manifest važan za tvoj biznis?
Zašto je brend manifest važan za tvoj biznis?

Zašto je brend manifest važan za tvoj biznis?

Kada prvi put definišete brend strategiju kompanije, to zahteva detaljno ispitivanje vaše misije i ciljeva. Na kraju, imaćete snažnu izjavu o misiji i inspirativnu vizionarsku izjavu koju možete podeliti sa svetom. Manifesti nisu samo sažeci ovih izjava, već su alat koji ih pojačava kako bi privukli druge vašem brendu.

Pokretačka snaga iza manifesta brenda je preduzimanje akcija i zalaganje za nešto što je veće od samog brenda. Prema istraživanjima, 63% kupaca kupuje proizvode i usluge na osnovu toga koje se vrednosti i uverenja brenda poklapaju sa njihovima. Štaviše, 74% kupaca žudi za transparentnošću u vezi sa time kako kompanije nabavljaju svoje proizvode, obezbeđuju sigurne uslove rada i njihov stav o važnim pitanjima.

Sada više nego ikada, kupci traže brendove koji podržavaju iste vrednosti i zalažu se za nešto što je značajno za njih. Nisu samo kupci ti koji se osećaju privučeno brendovima koji dele njihove vrednosti. Brendovi mogu koristiti svoje manifeste da se povežu sa poslovnim partnerima koji imaju iste vrednosti i privuku bolje, posvećenije zaposlene.

Kako da napišeš brend manifest
Kako da napišeš brend manifest

Kako da napišeš brend manifest

1. Neka bude kao priča

Da biste zaista preneli svoju poruku i ilustrovali svrhu vašeg brenda, prva stvar koju treba da uradite je da zabeležite odgovore na sledeća pitanja:

  • Imate li i koja je vaša viša svrha u ovom svetu?
  • U šta verujete i za šta se zalažete?
  • Zašto radite to što radite?
  • Koji su ciljevi vaše misije?
  • Možete li tu misiju da ostvarite sami?

Odgovori će biti glavne polazne tačke za vaš manifest. A zatim počinjete sa pisanjem. Vaš manifest treba da liči na govor koji biste izgovorili na nekoj konferenciji. Manje treba da liči na reklamu, a više da sadrži iskrene emocije.

2. Čvrsto vežite vaš brend za neku veću misiju

Zapamtite: manifest brenda nije isto što i vaša izjava o misiji, viziji ili vrednostima. Iako ih svakako možete smestiti na istu stranicu vaše internet prezentacije, trebali biste kreirati poseban manifest.

Nije važno koliko je velika ili mala misija vašeg brenda. Može biti jednostavna kao što je unošenje više radosti u živote ljudi. Bitno je samo da potencijalni kupci znaju šta vaš brend predstavlja i zašto bi trebalo da ulože svoje vreme, energiju ili novac u njega i vaš cilj.

3. Dodajte Call-To-Action

Manifest ugrađuje poverenje kupaca u brend i proširuje njihovu lojalnost prema poslovanju. Takođe se može koristiti za privlačenje zaposlenih i partnera koji žele da se bore za sličnu stvar i aktivno doprinesu njoj. Koga god da vaš manifest brenda dosegne, trebalo bi da uključuje poziv na akciju.

Ne mora izričito reći „Pridružite se našoj stvari!“, ali poruka vašeg manifesta trebalo bi toliko da odjekne kog svakog ko ga pročita da oseti dovoljno motivacije da nešto uradi. Da kupe od vas. Da se prijave da rade u vašem timu. Ili čak da doniraju za zajedničku strast ili stvar.

4. Pričaj u prvom ili drugom licu

Slušajte bilo koji TED govor, i dobićete dobar primer za to kako bi manifest brenda trebao da zvuči. Ti ugledni govornici ne izlaze na scenu i ne govore o sebi u trećem licu. Koriste „ja“ i „mi“ i obraćaju se publici kao kolektivu sa „vi“. Ovakav način obraćanja, kao da pripovedač govori o nekoj temi, mnogo je bolji za slušanje od onih govornika koji zvuče kao da čitaju korporativni dokument.

5. Brend ton mora da bude dosledan

Bez obzira na stil vašeg manifesta brenda, uvek bi trebalo da održava isti ton i da nosi glas vašeg brenda kroz ceo tekst. Doslednost je ključna i treba je uzeti u obzir kod izbora reči i celokupnog vizuelnog identiteta vašeg brenda. Sa jasnim vodičem za stil brenda možete da definišete sve njegove elemente, uključujući vaš manifest, na jednom mestu.

Primer brend manifesta koji treba zapamtiti – The Body Shop

The Body Shop je poznat po svom snažnom i inspirativnom brend manifestu koji se fokusira na etičko poslovanje, održivost i pozitivan društveni uticaj. Osnovan 1976. godine, The Body Shop je bio pionir u promociji ideje da poslovanje može biti sila dobra, stavljajući naglasak na pravednu trgovinu, borbu protiv testiranja na životinjama i održivost.

Zbog kratkih rečenica i formata nalik na pesmu, brend manifest The Body Shop brenda se čita više kao lični govor sa kojim svako može da se poistoveti. Struktura ne mora nužno biti ovakva, iako je ovo popularan način pripovedanja manifesta brenda i inspirisanja drugih da se pridruže zajedničkom cilju ili preduzmu akciju.

Manifest počinje rečima: „Imamo mnogo toga da kažemo, ali prava okosnica Body Shop-a predstavlja naš manifest. Pročitajte ga, zapamtite ga. Napišite ga na svojim zidovima, na svojim telima, pošaljite prijateljima. Ovo je za sve nas, i to je poziv na oružje.“ Da biste dalje razumeli šta Body Shop želi da poruči, kliknite na link manifesta i pročitajte ga u celosti.

Za kraj, ako volite da čitate o brendovima, onda će vam sigurno biti korisno da pročitate i naš blog o tome kako se lansira brend od početka do kraja. A za sve ostale tekstove koji se tiču brendova i procesa izgradnje brenda, obavezno poskrolujte po našoj blog sekciji.