Kako se meri uticaj dizajna
Kako se meri uticaj dizajna

Da, ovo je pitanje koje nam klijenti često postavljaju. Oni žele da znaju na koji način može da se izmeri uspeh određenog dizajna. Da li je to uopšte merljivo i ako jeste, na koji način? I ovo je potpuno razumljivo pitanje, jer svako želi da zna da li pravilno ulaže novac i kako će se to isplatiti.

Način na koji je posmatrana isplativost dizajna mnogo se promenila u poslednjih nekoliko godina. Ranije se razmišljalo o tome kako je nešto privlačno kupcima na prvi pogled i kako je kolor paleta odlično izabrana. Ali danas, fokus se menja sa estetske pespektive na to kako dizajn utiče na ponašanje kupaca i koliko njih je oduševljeno određenim vizualom.

A kako bismo znali na koji način dizajn utiče na ponašanje kupaca, moramo da znamo kako se meri njegov uticaj. I zato u ovom blogu postavljamo veliko i važno pitanje:

Brojke su važne za dizajn
Brojke su važne za dizajn

Brojke su važne za dizajn

Kod nekih čitalaca će reč „merenje“ verovatno izazvati negativne emocije, jer će očekivati da pročitaju formule i sve će ih to podsetiti na matematiku. Ali toga neće biti. Merenje u ovom slučaju izgleda malo drugačije. Više kao zbir nekoliko različitih faktora na koje treba obratiti pažnju i čije podatke treba ukrstiti.

Sigurno je da svaki dizajner, osim što želi da stvara efektne brand narative, uz pomoć dizajna i storytellinga (o čemu smo pisali u prethodnim blogovima) mora i da zna da je praćenje uticaja njegov dizajna na kupce jako važno.

Kada dizajner razume koji je uticaj storytellinga u dizajnu, on može da prikupi mnogo značajnih informacija i donese odluke koje su bazirane na pažljivo prikupljanim podacima. Na taj način će brand narativi postajati sve bolji i publika će lako moći da se poveže sa njima.

A zašto treba da merimo uticaj dizajna na publiku?

Evo nekoliko odgovora na ovo pitanje:

 • Uspešan dizajn se ne temelji samo na kvalitetu, već i na kvantitetu. A pod kvantitetom podrazumevamo brojeve i podatke,
 • Kada razumemo podatke, razumemo i naše kupce,
 • Uz pomoć uticaja možemo da uočimo koje su slabe tačke dizajna i da ih ispravimo.
Faktori koje uzimamo u obzir
Faktori koje uzimamo u obzir

Faktori koje uzimamo u obzir kada merimo uticaj storytellinga u dizajnu

Kako bismo izmerili uticaj, prvo je potrebno da identifikujemo KPI ili ključne indikatore uspeha. Ovo su tri najvažnija indikatora koje treba uzeti u obzir:

 • Metrike koje pokazuju engagement– vreme provedeno na veb-sajtu, bounce rate, koliko se sadržaj deli na mrežama- sve ovo su važni pokazatelji kako vaš brand narativ utiče na ciljnu grupu,
 • Stopa konverzije– treba analizirati stope konverzije u različitim fazama u kojima se nalazio kupac na svom putu do konačne kupovine. Analiziranje podataka poput koliko je upita bilo ili koliko je bilo pretplata na newsletter, jasno će pokazati da li je storytelling bio učinkovit,
 • Brand percepcija i njegovo prepoznavanje– fokus grupe, kao i različiti upitnici mogu odlično da pokažu ako se nešto menja u percepciji branda od strane kupaca. Takođe, njihova lojalnost može biti dobro izmerena na ovaj način.

Drugo što treba uraditi je prikupljanje mišljenja kupaca o svemu što je brand predstavio u vizualnom smislu, a zatim spovesti testiranje. A evo kako se može prikupiti feedback od kupaca:

 • Intervjui i upitnici– sa ciljnom grupom treba razgovarati i od njih prikupiti odgovore na važna pitanja kroz intervjue ili upitnike. Neka pitanja budu usmerena na dizajnerske elemente u okviru celokupnog storytelling-a. Dobro je pitati kako je nešto uticalo na kupce, koliko je poruka jasno prenela ono što je brand želeo reći i sl.
 • A/B testiranje– uvek dobar način da se sazna šta bolje prolazi kod publike. Jednu verziju dizajna prikažite jednom segmentu ciljne grupe a drugi drugom i poredite rezultate. Onaj dizajn koji ima veći uspeh kod publike treba da bude pobednički.

Poslednje što treba uraditi je analiziranje podataka i unapređenje dizajna u skladu sa tim podacima. Evo nekoliko koraka koje treba ispratiti:

 • Analiziranje podataka– analizirajte podatke kao što su oni koji ukazuju na količinu saobraćaja na sajtu, stope konverzije i uključenost posetilaca. Identifikujte trendove na vreme i uočite obrasce ponašanja posetilaca kako biste shvatili šta kod njih najbolje prolazi.
 • Analiza kvaliteta– šta kažu posetioci, kakav je njihov feedback? Trebalo bi da saznate kakvu vrstu emocija budi vaš dizajn kod njih i da li je u skladu sa onim što ste prvobitno zamislili.
 • Unapređenje dizajna– neka elementi koje osmišljavate budu zasnovani na realnim podacima, jer samo tako će dizajn biti kreiran u skladu sa potrebama kupaca.
Šta merenje, na kraju, donosi
Šta merenje, na kraju, donosi

Šta merenje, na kraju, donosi?

Nakon zašto merimo uticaj dizajna i kako to radimo, vreme je da se na posletku zapitamo i šta nam to merenje donosi? Podaci koje smo prikupili i koji su nam doneli odgovor na pitanje- kako dizajn utiče na kupce?- mnogo će nam pomoći u donošenju odluka o tome kako dizajnirati za određeni brand u budućnosti.

Ove brojke jasno govore o tome koliko i da li su određene tehnike vizualnog storytellinga uspešne. Takođe, brojke govore i o uspešnosti donošenja dobrih odluka kada je biranje dizajnerskih rešenja u pitanju.

I naravno, ponekad procena ne bude potpuno tačna i greške se dešavaju, pa dizajn nema onaj uspeh koji smo očekivali. Ali to se dešava samo onda kada se dizajnira bez konsultovanja podataka o kojima smo pisali u ovom tekstu.

Zato, kako ne bi često dolazilo do grešaka, važno je da se u svom poslu oslanjamo na podatke, jer oni vrlo dobro pokazuju šta publika želi. Titani znaju da su podaci važni i obraćaju pažnju na njih kada smišljaju novi dizajn za svakog našeg klijenta. Jedan od takvih uspešnih primera je i novi Organico logo, koji je napravljen u skladu sa potrebama klijenta.

Ako je i vama potreban novi logo, dizajn ambalaže ili kompletan vizuelni identitet, obavezno nas kontaktirajte. Naši dizajneri će predstaviti najkreatvnije ideje za vaš brand koje su u skladu sa potrebama vaših kupaca.