Facebook metrike – šta nam brojke govore
Facebook metrike – šta nam brojke govore

Advertajzing je subjektivna disciplina. Facebook je svojоm metrikom uspeo da ga koliko-toliko učini egzaktnim. Zahvaljujući Ads menadžeru možemo da kreiramo kampanje prilagođene svojim potrebama. I važnije, u skladu sa ciljevima, možemo da pratimo rezultate naših oglasa.

Facebook nam je doneo mogućnost da, za manje novca u odnosu na tradicionalan advertajzing, dopremo do velikog broja ljudi. I to baš onih koji su zainteresovani za naš brend. Pored toga, doneo nam je i nove engleski reči koje, kao i u slučaju tradicionalnog advertajzinga, nećemo prevoditi, ali hoćemo pokušati da ih razumemo, kako bismo uzeli sve što nam Facebook pruža.

Počećemo sa jednom skraćenicom koja nam je poznata još iz tradicionalnog marketinga- KPI. U odnosu na KPI ćemo odrediti šta je cilj naše kampanje i kojoj vrsti pripada. Da li je to Awareness kampanja koja služi da dopremo do što  većeg broja ljudi; Consideration kampanja koja omogućava korisnicima interakciju ili Conversion kampanja usmerena ka poboljšanju prodaje.

U zavisnosti od toga kakvu kampanju želimo, zavisiće i metrike koje će za nas biti važne, neke od najčešćih smo obradili u našem tekstu.

Reach
Reach

Reach

Možemo ga najbliže prevesti kao doseg. Odnosi se na broj jedinstvenih korisnika do kojih je naš post dopreo. Deli se na organski i plaćeni, s tim što u poslednje vreme organski skoro da ne postoji. Reach nam dosta toga otkriva o uspehu naših objava, ali nam pravu sliku može dati tek u kombinaciji sa ostalim metrikama.

Važno je da razlikujemo pojmove reach i Impressions. Reach predstavlja broj korisnika koji je video neki post, dok impressions predstavlja ukupan broj pregleda na tom postu. Po pravilu, impressions bi trebalo da bude veći, jer jedan korisnik može neki post da vidi više od jednom.

Engagement

Engagement

Vrlo verovatno najpopularnija reč u digitalnom marktetingu. U bukvalnom prevodu na srpski, ova reč znači angažovanje. A u kontekstu oglašavanja na Facebook-u, engagement nam govori u kojoj meri naša publika reaguje na sadržaj koji joj plasiramo. Pokazuje nam ukupan broj lajkova, deljenja, komentara, klikova…

Potpuniju informaciju ćemo imati kada ukupan engagement podelimo sa reach-om, pa ovaj broj pomnožimo sa 100%. Tada dobijamo Engagement Rate– brojku koja nam direktno govori koliko je naš post zapravio bio interesantan publici.

Ukoliko je naš reach 1000, a engagement 300, to znači da je naš post dosta zanimljiviji publici, nego kada imamo identičan engagement na postu koji je dopreo do 10000 jedinstvenih korisnika.

Po podacima iz ove godine, prosečan engagement rate na brend stranicama iznosi tek 0.27%.

Audience retention
Audience retention

Audience retention

Ova mera se odnosi samo na video sadržaj koji objavljujemo na našoj stranici i govori nam koliko dugo se neko zadržao gledajući naš snimak. Sa tom informacijom možemo da korigujemo trajanje, ili da menjamo raspored sadržaja kako bismo bili sigurni da će informacije koje želimo da prenesemo doći do naše publike. Pojam View odnosi na svako zadržavanje na našem video sadržaju u minamalnom trajanju od tri sekunde, što se računa kao jedan pregled.

Skraćenice na slovo C
Skraćenice na slovo C

Skraćenice na slovo C

Ove skraćenice nam govore koliko novca trošimo i na šta taj novac odlazi.

CPC iliti Cost per Click predstavlja cenu klika i jedna je od najčešće korićenih metrika za određivanje uspešnosti kampanje. Što je ta cena niža, znači da je naša kreativa bila učinkovitija, a ciljna grupa preciznije odabrana.

Pored klikova, možemo da vidimo i cenu pojedinačne interakcije CPE (Cost per Engagement).

CPM (Cost per Mile) predstavlja cenu na svakih 1000 impresija. Najčešće se ova brojka uzima kao referentna ukoliko je cilj naše kampanje brand awerness.

CBO (Campaign Budget Optimization) predstavlja optimizaciju našeg kampanjskog budžeta. Ukoliko odaberemo ovu opciju, Facebook će rasporediti naša sredstva na različite grupe oglasa u meri koja će nam doneti najoptimalnije rezultate.

CTR (Click Through Rate) je procenat ljudi koji su videli naš oglas, a zatim kliknuli na njega. Računa se tako što se ukupan broj klikova podeli sa brojem impresija. U nekim situacijama, kada nam saobraćaj ka našem sajtu nije primaran cilj kampanje. CTR metrika nije naročito važna.

CVR (Conversion Rate) je broj koji nas verovatno i najviše zanima, a predstavlja broj konverzija, odnosno procenat ljudi koji su nakon što su kliknuli na naš oglas i izvršili kupovinu.

Follower demographics
Follower demographics

Follower demographics

Ovo je metrika koja nam ne govori o konkretnoj kampanji, već o našem celokupnom nastupu na mrežama. Pokazuje nam ljude koje nas prate i to podeljene u različite grupe, po godinama, polu, prebivalištu… Zahvaljujući njoj možemo da pravimo sadržaj koji je po meri naše publike. Ili da promenimo pristup ukoliko se ljudi koji nas prate ne poklapaju sa unapred definisanom ciljnom grupom.

Facebook nudi još mnoge različite metrike, ali smo ovde naveli osnovne i najznačajnije, one koje nam mogu pomoći da bolje razumemo princip oglašavanja na mrežama. Ali i našu ciljnu grupu, način i vrste sadržaja sa kojim možemo da ostvarimo veći uspeh.