Logo Dizajn Xtra Soft

O klijentu – Xtra Soft je kompanija, koja se bavi izradom svih vrsta softvera.

Brif klijenta – napraviti logo kompanije, koji će na jasan način prikazati kome su usluge izrade softvera namenjene. Kako je Xtra soft najviše usmeren na B2B klijente i saradnju sa drugim kompanijama, kojima IT usluge nisu primarna delatnost, važno je da se na neki način prikaže ta usmerenost. Ostalo, kao što su boje, elementi i dr. Xtra tim je prepustio timu naših dizajnera, ostavljajući im prilično slobode da se bave kreativnim rešenjem logoa.

Ciljna grupa – kompanije iz različitih oblasti, kojima je u radu potrebno da koriste određeno softversko rešenje a nemaju ‘in-house’ stručnjake koji bi mogli da naprave takav program.

Šta smo mi uradili na osnovu brifa?

Želeli smo da napravimo vizuelno jednostavno rešenje, koje će kroz korišćenje dva simbola koja se međusobno prepliću i čine neodvojivu celinu, komunicirati sinergiju softverske kompanije Xtra soft i njenih klijenta iz drugih industrija. Jedni bez drugih ne mogu i upravo to pokazuju i ove dve spajalice koje se međusobno prepliću.

Takođe, spajalice su izabrane kao motiv u ovom logou jer su jedan od najprepoznatljivijih simbola, koji se koristi u poslovnom svetu. Font prati oblik grafičkih elemenata (spajalica) i na krajevima je zaobljen, kako bi se što bolje uklopio u celokupnu kompoziciju. I na kraju, zelena i plava su izabrane da bi simbolizovale napredak, pokretačku snagu i otvorenost.