Dizajn Plakata Za upis znanja

Titan je već sarađivao sa Turskim kulturnim centrom na izradi plakata za školu turskog jezika a ovog puta je urađen i plakat za polaganje ispita poznavanja ovog jezika.

Nismo želeli mnogo toga da menjamo, već smo primenili stari oprobani dizajn u dve nijanse plave i beloj boji. Takođe, želeli smo da istaknemo samo najvažnije informacije, kako ne bismo pretrpali vizual nepotrebnim tekstualnim delom. Fontovi korišćeni u ovom vizualu su krajnje jednostavni, čistih i pravih linija, kako bi bili što čitljiviji i pogodni za lako razumevanje.

Prvi segment je ostao isti, pa se između dve fotografije mladih polaznika škole, nalazi logo i naziv kulturnog centra. Drugi segment donosi najvažnije informacije o samom ispitu (kada se održava, do kada se polaznic mogu prijaviti, kao i to da se na osnovu rezultata, dalje određuje na koji nivo mogu da se upišu za pohađanje kursa turskog jezika).

Treći segment je najveći i u njemu se nalazi fotografija budućih polaznika kursa turskog jezika, koji polažu ispit. Želeli smo da ovaj segment bude u prvom planu i odmah privuče pažnju svih kojima je namenjen. Vrlo upečatljiv element u ovom segmentu je i krug, u kome se nalazi adresa sajta za više informacija.

Na kraju smo stavili dodatne kontakt podatke Turskog kulturnog centra, za sve one koji imaju još neka pitanja.