Logo dizajn Eslavistas

Klijentov brif bio je, da dizajniramo logo koji će da oslikava delatnost kojom se bavi njegova agencija. Branša u kojoj posluje naš klijent je prevođenje sa španskog jezika na jezike balkanskih naroda, od slovenačkog, hrvatskog, srpskog do makedonskog.

Zadatak nije bio nimalo lak s obzirom da je veoma teško da logo na prvi pogled samo simbolom ili znakom oslika tako širok, a opet određen spektar posla. Radeći i crtajući skice za ovaj logo dizajn došli smo na ideju da nacrtamo pero oko koga su slova. Pero sa svojom jasnom simbolikom, da se nešto njim piše ili prepisuje. U stvari, ovde se prepisuje ili sa jednog jezika na drugi ili druge jezike. Zato smo i napravili oko pera čitavu kombinaciju slova iz ćiriličnog, latiničnog pisma sa pojedinim slovima iz španskog jezika, koja se prepliću jedna preko drugih u različitim veličinama i tako stvaraju kontrastnu i harmoničnu vezu jednih između drugih.

Znak i logo su na crnoj pozadini sa kombinacijom plave i sive boje. U ovom slučaju plava u kombinaciji sa sivom treba da da poslovni i korporativni izgled znaka. Veliko slovo „E“ je plavo i tako razbija monotonost koja bi postojala da je sve napisano sivo. Ovako, dobili smo jasnu različitost između Eslavistas i dovoljnu čitljivost i kontrast.