DrVet Katalog

Grafički dizajn kataloga za DR VET Group:

Brif klijenta – klijentu je potreban katalog od 20 strana, da bude unificiran i da bude povezan sa vizuelnim identitetom odnosno ambalažom.

Korice kataloga smo dizajnirali da logotip bude iz srebrotiska kao i pas i mačka. Ispod tri linije različitih boja predstavljaju linuju proizvoda. Na prvoj strani kataloga je slika psa ili mačke koja je ekvivalent opisu proizvoda i pakovanju koje je sa desne strane. Na levoj strani pored fotografije nalaze se i ikonice gde su istaknuti benefiti koji se dobijaju određenim suplementom.

Tipografija je serifna a preovladavaju boje crna i boje određenog proizvoda. Na zadnjoj strani korica je prikazana fotografija gde je srećna porodica sa svojim ljubimcem.

DrVet Katalog
DrVet Katalog